22. júna 2021
Meniny má Paulína

Ohlásenie stavebných úprav telekomunikačnej stavby – oznámenie k ohláseniu

Stavba: „ZS a RR bod Bratislava, ul. Homolova BA_HOM Modernizácia technológie – trial 3700MHz“, miesto stavby – na streche budovy bytového domu Homolova 4, súpisné číslo 2161, na pozemku parcely registra CKN parc. č. 1217, katastrálne územie Dúbravka

Dátum vyvesenia: 04.05.2021
Dátum zvesenia: 20.05.2021


 

 

Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 04.05.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00