9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Oznámenie - bytový dom M.Schneidra-Trnavského 13,15,17 - SÚ-11194/2729/2023/JB

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania
Stavba: stavebné úpravy bytu v bytovom dome M.Schneidra-Trnavského 13,15,17, Bratislava, súpisné číslo 1930, na pozemkoch registra CKN parcelné čísla 1448,1449 a 1450, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava
Dátum vyvesenia: 31.05.2023
Dátum zvesenia: 16.06.2023
Dátum zverejnenia: 31.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 02.06.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00