8. júna 2023
Meniny má Medard

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu č. SU 20289/1172/2022 A 15 MF zo dňa 10.11.2022 - SU 22867/1172/2022 MF

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu č. SU 20289/1172/2022 A 15 MF zo dňa 10.11.2022
Stavba: „Novostavba rodinný dom“

na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 196/11, 196/13, 192/12, 188/3 k. ú. Dúbravka, Bratislava,

Dátum vyvesenia: 23.12.2022
Dátum zvesenia: 09.01.2023
Dátum zverejnenia: 23.12.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 24.12.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00