9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Oznámenie nového termínu ústneho pojednávania - Rodinné domy Strmé sady - SU-16039/2369/2023/MV

Oznámenie nového termínu ústneho pojednávania – doposlanie
Stavba: „Rodinné domy Strmé sady“ na pozemkoch CKN parc. č. 772, 771 a časti 770/2, kat. územie Dúbravka, Bratislava
V členení na stavebné objekty :

SO 01 Rodinný dvojdom A
SO 02 Rodinný dvojdom B
SO 03 Krytý vjazd
SO 04 Prípojka vody
SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie
SO 06 Prípojka NN
SO 07 Dažďová kanalizácia
SO 08 Oplotenie
SO 09 Oporné múry
SO 10 Sadové úpravy
SO 11 Garáž

Dátum vyvesenia: 22.08.2023
Dátum zvesenia: 07.09.2023
Dátum zverejnenia: 22.08.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 22.08.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00