5. marca 2021
Meniny má Fridrich

Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. SU-21448/601/2020/S-24/Ba zo dňa 09.12.2020

Stavba: dodatočne povolená zmena dokončenej stavby, stavebné úpravy v byte č. 22, 5. p., Lipského 8, 841 01 Bratislava, v bytovom dome Lipského 6,8, súpisné číslo 1153, na pozemkoch CKN parc. č. 2715 a 2716 katastrálne územie Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 18.02.2021
Dátum zvesenia: 08.03.2021

Dátum zverejnenia: 18.02.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 18.02.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00