28. septembra 2020
Meniny má Václav

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu č. SU-20155/471/2019/C-14/Kr

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu č. SU-20155/471/2019/C-14/Kr zo dňa 26.11.2019 stavba:stavba na individuálnu rekreáciu - parcela CKN parc. č. 1770/1 a 1770/2 k.ú. Dúbravka, Bratislava

SU-633/283/2020/Fm (1 MB)

Dátum vyvesenia: 22.01.2020
Dátum zvesenia: 07.02.2020

Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00