5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Polyfunkčný komplex Čerešne 2 - SU-20714/3927/2022/VL

Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavba: „Polyfunkčný komplex Čerešne 2“
stavebné objekty:
SO 04 Obytný súbor s podzemnou garážou blok L, M, N
SO 30 Hrubé terénne úpravy
SO 36 Vonkajšie osvetlenie
SO 36.01 Areálové vonkajšie osvetlenie - 2. časť
SO 38 Sadové a terénne úpravy
SO 38.01 A Sadové a terénne úpravy areál – 2. časť
SO 38.01 B Sadové a terénne úpravy mimoareál
SO 39 Vnútorné vybavenie a prvky malej architektúry
SO 39.2 Prvky malej architektúry

Dátum vyvesenia: 23.11.2022
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Dátum zverejnenia: 23.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 22.11.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00