27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí konania - Agátová 2319/30 - SÚ-17377/3489/2022/JB

Oznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania
Stavba: „Obnova bytového domu Agátová 2319/30“,
v bytovom dome Agátová 30, Bratislava, súpisné číslo 2319, miesto stavby: pozemok CKN parc. č. 4233, k.ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 27.09.2022
Dátum zvesenia: 13.10.2022
Dátum zverejnenia: 27.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00