9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Oznámenie o začatí konania - Novostavba rekreačnej chaty - SU-10697/2750/2023/MV

Oznámenie o začatí konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Stavba: „Novostavba rekreačnej chaty“ na pozemku CKN parc. č. 1754 k. ú. Dúbravka Bratislava.

Dátum vyvesenia: 29.05.2023
Dátum zvesenia: 14.06.2023
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00