8. júna 2023
Meniny má Medard

Oznámenie o začatí konania - novostavba rodinného domu - SU-22659/4846/2022/MV

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa §§69, 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a §18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Stavba: novostavba rodinného domu 3502/15 v katastrálnom území Dúbravka, ul. Martina Granca, s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch CKN parc. č. 3502/9 a 3499/21 k.ú. Dúbravka (komunikácia ul. Martina Granca), oplotenie na pozemkoch CKN parc. č. 3502/15, 3499/13, 3499/15, 3499/17 k.ú. Dúbravka,

Dátum vyvesenia: 20.12.2022
Dátum zvesenia: 05.01.2023
Dátum zverejnenia: 20.12.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00