27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - SU-15997/3239/2022/MV

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby objektu na individuálnu rekreáciu podľa § 88a stavebného zákona
Stavba: „Rekreačná chata“ na pozemkoch CKN parc. č. 1729 a 1730/2, k. ú. Dúbravka, Bratislava, so žumpou a retenčnou nádržou na pozemku CKN parc. č. 1729 k.ú. Dúbravka, Bratislava, prípojkou NN na pozemkoch CKN parc .č. 1710/3, 1730/1, 1730/2 a 1729 k.ú. Dúbravka, Bratislava a so spevnenými plochami na pozemku CKN parc. č. 1729 k.ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 06.09.2022
Dátum zvesenia: 22.09.2022
Dátum zverejnenia: 06.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00