31. januára 2023
Meniny má Emil

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - SÚ-20175/2904/2022-DF

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavba: zmena stavby pred dokončením dokončenej stavby - prístavby a nadstavby jestvujúceho objektu na individuálnu rekreáciu s názvom „Stavba na individuálnu rekreáciu“ so súpisným číslom 5165 na pozemkoch CKN parc. č. 3659 a 3660, k. ú. Dúbravka, Bratislava a inžinierskych sietí na pozemku CKN parc. č. 3660, k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 24.11.2022
Dátum zvesenia: 12.12.2022
Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 25.11.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00