3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Rekreačná chata Dúbravka - SÚ-21069/4052/2023-DF

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavba: „Rekreačná chata Dúbravka“, na pozemku CKN parc. č. 1746/2 v k. ú. Dúbravka, Bratislava, so žumpou a vsakovacou šachtou na pozemku CKN parc. č. 1746/1, k. ú. Dúbravka, Bratislava,
v členení na stavebné objekty: SO 01 Rekreačná chata, SO 02 Oporný múr, SO 03 Garáž,
Dátum vyvesenia: 13.11.2023
Dátum zvesenia: 29.11.2023
Dátum zverejnenia: 13.11.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 13.11.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00