14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania - SU-9659/250/2022/JB

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
Stavba: „Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka“,

stavebné objekty:

S0.01 - Príprava územia
S0.03 - Oplotenie
S0.04 – Unimo bunky
S0.05 - Cestná váha
S0.06 - Sadové úpravy

inžinierske siete:

IO.01 – Prípojka NN a areálový rozvod NN
IO.02 - Vonkajšie osvetlenie
SO.03 – Prípojka vody a areálový vodovod
SO.04 – Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia

mobilné a bezpečnostné objekty (MO):

MO.01 – Kontajnery
MO.02 – Prefabrikované deliace steny
MO.03 – Bezpečnostné prvky

Dátum vyvesenia: 20.05.2022
Dátum zvesenia: 06.06.2022
Dátum zverejnenia: 20.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 20.05.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00