3. júna 2023
Meniny má Karolína

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania - trafostanica EH2 - SÚ-20296/3966/2022/JB

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
Stavba: „AXX_TFS-TRAFOSTANICA EH2“
stavebné objekty:
SO-01 Trafostanica,
SO-02 Prípojka VN (v rámci areálu Axxence),
SO-03 Prípojka VN (mimo areálu)

Dátum vyvesenia: 24.11.2022
Dátum zvesenia: 12.12.2022
Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 25.11.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00