31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania - AXXENCE OFFICE - SÚ-509/67/2023/JB

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
Stavba: „AXXENCE OFFICE
stavebné objekty:
SO 01 - Hlavný objekt-Administratívna budova,
SO 03 - Prípojka elektriny,
SO 04 - Prípojka vody,
SO 05 - Splašková kanalizácia,
SO 07 - Záhradné úpravy-zeleň,
SO 08 - Prípojka plynu,

Dátum vyvesenia: 08.03.2023
Dátum zvesenia: 24.03.2023
Dátum zverejnenia: 08.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 08.03.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00