28. septembra 2023
Meniny má Václav

Oznámenie o začatí stavebného konania - byt č. 13, Kudlákova 3 - SÚ-16388/3527/2023/BS

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Stavba: stavebné úpravy bytu č. 13, 2. poschodie v bytovom dome Kudlákova 3, súpisné číslo 1847, Bratislava, na pozemku parcely registra „CKN“ parcelné číslo 1382/4, 1382/13, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 12.09.2023
Dátum zvesenia: 28.09.2023
Dátum zverejnenia: 12.09.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.09.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00