28. septembra 2023
Meniny má Václav

Oznámenie o začatí stavebného konania - byt č. 43, Damborského 2 - SÚ-17329/3664/2023/BS

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Stavba: stavebné úpravy bytu č. 43, 4. poschodie v bytovom dome Damborského 2, súpisné číslo 1197, Bratislava, na pozemku parcely registra „CKN“ parcelné číslo 2784, 2785, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 18.09.2023
Dátum zvesenia: 04.10.2023
Dátum zverejnenia: 18.09.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.09.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00