27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí stavebného konania - Drobného, Sekurisova - SU-15491/3151/2022/St

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania
Stavba: – „dodávka a montáž výťahov do existujúcich výťahových šácht“ v bytovom dome Drobného 17, 19 a v bytovom dome Sekurisova 1, 3, Bratislava, súpisné číslo 1924, miesto stavby: pozemky CKN parc. č. 3316, 3317, 3318 a 3319, k.ú. Dúbravka, Bratislava.

Dátum vyvesenia: 07.09.2022
Dátum zvesenia: 23.09.2022
Dátum zverejnenia: 07.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 07.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00