5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oznámenie o začatí stavebného konania - Fedákova - SÚ-15993/3164/2022/JB

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania
Stavba: „Bytový dom Fedákova 28-32,
Dodatočná realizácia prefabrikovaných
lodžií“, v bytovom dome Fedákova 28-32, Bratislava, súpisné číslo 1941, miesto stavby: pozemky CKN parc. č.1329, 1330 a 1331, k.ú. Dúbravka, Bratislava.

Dátum vyvesenia: 06.09.2022
Dátum zvesenia: 22.09.2022
Dátum zverejnenia: 06.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00