14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - stavebných úprav bytového domu - SÚ-12666/2748/2022/JB

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania
Stavba: stavebných úprav bytového domu, s názvom: „Dodatočná montáž 71 ks lodžií, bytový
dom Pod záhradami 3116/2, Bratislava“, v bytovom dome Pod záhradami 2, Bratislava, súpisné číslo 3116, miesto
stavby: pozemok CKN parc. č. 1440, k.ú. Dúbravka, Bratislava.

Dátum vyvesenia: 23.06.2022
Dátum zvesenia: 11.07.2022
Dátum zverejnenia: 23.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 23.06.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00