27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí územného konania - ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy - 2022/1515/ozuk/Kč/Ha

Oznámenie o začatí územného konania na predĺženie platnosti územného rozhodnutia na líniovú stavbu - verejnou vyhláškou
Stavba: „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava - Lamačská brána“ na pozemkoch v katastrálnom území Devínska Nová Ves, Dúbravka a Lamač

Dátum vyvesenia: 13.10.2022
Dátum zvesenia: 31.10.2022
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 13.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00