29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Oznámenie o začatí územného konania - Hotel Čerešne, s.r.o. - SU-540/758/2023/LV

Oznámenie o začatí územného konania
Stavba: : „Hotel Čerešne“ na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 2436/66, 2436/67, 2436/68, 2436/69, 2436/108, 2436/109, 2436/241, 2436/248, 2436/257, 2436/268, 2436/269, 2438/1, 2438/2, 2438/3, 2438/4, 2438/5, 2438/6, 2438/7, 2438/8, 2438/9, 2438/16, 2438/17, 2438/18, 2438/19, 2438/20, 2438/21, 2440/1, 2442/6, 2442/21, 2522/66, 2559/72, 2590/5 v katastrálnom území Dúbravka

Dátum vyvesenia: 12.1.2023
Dátum zvesenia: 30.1.2023
Dátum zverejnenia: 12.1.2023
Koniec zverejnenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 12.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 12.01.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00