27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí územného konania - Polianky - SU-16662/2169/2022/LV

Oznámenie o začatí územného konania
Stavba: : „Polyfunkčný objekt Polianky - Polianky - Príprava územia - Prekládka IS“ na pozemkoch C KN parc. č. 2436/66, 2436/68, 2436/69, 2436/109, 2436/248, 2436/253, 2438/1, 2438/2, 2438/11, 2442/6, 2442/21, 2479/4, 2479/5 v katastrálnom území Dúbravka, zariadenie staveniska na pozemku CKN parc. č. 2559/77 k.ú. Dúbravka

Dátum vyvesenia: 13.09.2022
Dátum zvesenia: 29.09.2022
Dátum zverejnenia: 13.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 13.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00