9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Oznámenie - Rodinný dom – Jantár 100/249 - SU-11214/2370/2023/MV

Oznámenie o začatí konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) – doposlanie
Stavba: „Rodinný dom – Jantár 100/249“, na pozemkoch CKN parc. č. 996 a 995/1 k.ú. Dúbravka, Bratislava s prípojkou kanalizácie na pozemkoch CKN parc. č. 996, 995/1 a 998/1 k. ú. Dúbravka Bratislava, prípojkou NN na pozemkoch CKN parc. č. 981/1, 998/2 a 995/1 k.ú. Dúbravka Bratislava, dažďovou kanalizáciou na pozemku CKN parc. č. 996 k. ú. Dúbravka Bratislava a spevnenými plochami na pozemkoch CKN parc. č. 996, 995/1 k. ú. Dúbravka Bratislava
Dátum vyvesenia: 31.05.2023
Dátum zvesenia: 16.06.2023
Dátum zverejnenia: 31.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 02.06.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00