7. júna 2023
Meniny má Róbert

Oznámenie o začatí stavebného konania - Sklad krmív s prístreškom a kurín - SÚ-19246/491/2022-DF

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
Stavba: „Sklad krmív s prístreškom a kurín“,
na pozemkoch CKN parcely č. 4015/2, 4015/3, 4015/4, 4016/4 a 4016/1, k. ú., Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 08.11.2022
Dátum zvesenia: 24.11.2022
Dátum zverejnenia: 08.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00