9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Oznámenie - stavebné úpravy Fedákova 10,12 - SÚ-13989/3160/2023/JB

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania
Stavba: stavebné úpravy v byte č.4, 2. podlažie, Fedákova10, 841 02 Bratislava, v bytovom dome Fedákova 10,12, Bratislava, súpisné číslo 2741, na pozemkoch registra CKN parcelné čísla 1341 a 1342, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 14.07.2023
Dátum zvesenia: 31.07.2023
Dátum zverejnenia: 14.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.07.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00