6. júna 2020
Meniny má Norbert

Oznámenie - upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. SU-18915/5825/2018/Zrušenie/Ma zo dňa 05.decembra 2018

stavba: "Oplotenie pozemkov parc. č. 3609/14,15,26,27"

SU-6117/177/2019/Ma (513 kB)

Dátum vyvesenia: 15.04.2019
Dátum zvesenia: 02.05.2019
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00