3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Oznámenie – upovedomenie - SÚ-1221/893/2023-DF

Oznámenie – upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. SU-17416/2494/2022/X-9-DF zo dňa 12.12.2022, so žiadosťou o vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania
Stavba: „Rekonštrukcia dokončenej stavby oporného múra Strmé sady - Dúbravka“ na pozemkoch CKN parc. č. 3772/1 a 3772/2, k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 25.01.2023
Dátum zvesenia: 10.02.2023
Dátum zverejnenia: 25.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 24.01.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00