5. decembra 2021
Meniny má Oto

Rekreačná chata SU-16273/4323/2021-DF

Oznámenie o začatí konania podľa §§ 36, 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Stavba: „Rekreačná chata“ na pozemku CKN parc. č. 3810, k. ú. Dúbravka, Bratislava, a inžinierskych sietí na pozemku CKN parc. č. 3810, k. ú. Dúbravka, Bratislava,

Dátum vyvesenia: 08.10.2021
Dátum zvesenia: 25.10.2021Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 08.10.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00