6. júna 2020
Meniny má Norbert

Rozhodnutie 057849

stavba: stavba na individuálnu rekreáciu na pozemkoch CKN parc. č. 1770/1 a 1770/2 k.u. Dúbravka

č. OU-BA-OVBP2-2020/057849/ZAD (885 kB)

Dátum vyvesenia: 01.04.2020
Dátum zvesenia: 16.04.2020
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00