23. januára 2021
Meniny má Miloš

Rozhodnutie - 2340

stavba: stavebné úpravy bytu č. 44, 11. poschodie v bytovom dome Janka Alexyho 3, súpisné číslo 1864, Bratislava, na pozemku parcely registra CKN parcelné číslo 2974 katastrálne územie Dúbravka, Bratislava.

SU-22353/2340/2020/S-25/St (142 kB, pdf)

Dátum vyvesenia: 08.01.2021
Dátum zvesenia: 25.01.2021

Dátum zverejnenia: 08.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00