19. apríla 2021
Meniny má Jela

Rozhodnutie – 931 – zmena stavby pred dokončením

Stavba: „Rodinný dom“ na pozemkoch CKN parc. č. 3518/3, 3518/4 a 3518/8, k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 06.04.2021
Dátum zvesenia: 22.04.2021

Dátum zverejnenia: 06.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 06.04.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00