3. júna 2023
Meniny má Karolína

Rozhodnutie - Homolova 6 - SU-14553/58/2022/S-16/St

Rozhodnutie
Stavba: stavebné úpravy bytu č. 16, 2. poschodie, Homolova 6, súpisné číslo 2162, v bytovom dome Homolova 6, 841 02 Bratislava na pozemku parcely registra „CKN“ parcelné číslo 1215, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 09.08.2022
Dátum zvesenia: 25.08.2022
Dátum zverejnenia: 09.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 08.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00