9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - TAVARÍKOVA OSADA - SU-14133/1167/2023/U-1-DF

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„TAVARÍKOVA OSADA - rozšírenie verejného vodovodu“
Miesto stavby: v záhradkárskej lokalite „Tavarikova osada“ na pozemkoch:
CKN 1789/1, ktorého súčasťou sú pozemky EKN parc. č. 2219/2, 2219/6, 2219/7, 2219/8, 2224/1 a 2226/1, k. ú., Dúbravka, Bratislava,
CKN 1831/1, ktorého súčasťou sú pozemky EKN parc. č. 2230, 2224/1, 2224/3 a 2224/4, k. ú., Dúbravka, Bratislava.
Dátum vyvesenia: 20.07.2023
Dátum zvesenia: 05.08.2023
Dátum zverejnenia: 20.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 20.07.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00