27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Rozhodnutie - Polyfunkčný komplex Čerešne Living - SU-19402/2883/2022/U-16/LV

Rozhodnutie
Stavba: „Polyfunkčný komplex Čerešne Living“
ktorá sa umiestňuje na pozemkoch C KN parc. č. 2436/1, 2436/5, 2436/9, 2436/10, 2436/11, 2436/13, 2436/14, 2436/15, 2436/21, 2436/22, 2436/24, 2436/48, 2436/61, 2436/65, 2436/67, 2436/396, 2436/397, 2436/398, 2436/399, 2436/498, 2436/499, 2442/14, EKN 1254 v katastrálnom území Dúbravka

Dátum vyvesenia: 31.10.2022
Dátum zvesenia: 16.11.2022
Dátum vyvesenia: 31.10.2022
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 31.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 28.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00