31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Rozhodnutie - Prípojka - Orange Slovensko, a.s. - SU-17434/606/2022/U-14/LV

ROZHODNUTIE
Stavba: „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – FTTC 0420BR Technické sklo“, ktorá sa umiestňuje na pozemkoch C KN parc. č. 2822/20, 2822/26, 2834/5, 2835/78, k.ú. Devínska Nová Ves, E KN parc. č. 3233 k.ú. Devínska Nová Ves, C KN parc. č. 4230/1, 4231/18, 4231/22, 4231/23, 4231/24, 4232, 4249/3, 4249/4, 4249/5, 4250/1, 4250/163, v katastrálnom území Dúbravka

Dátum vyvesenia: 03.10.2022
Dátum zvesenia: 19.10.2022
Dátum zverejnenia: 03.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00