27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Rozhodnutie - Sand resort Dúbravka - Agátová - OU-BA-OSZP3-2022/022843-027

Rozhodnutie vo veci uskutočnenia objektov vodnej stavby - ev. č. 7346
stavba: „SAND RESORT DÚBRAVKA“ Agátová ul. Dúbravčice – sever, na pozemkoch C-KN parc. č. 3451/1, 3447/3, 3448/65, 3448/116,3466, 3470/3, 3469/2, 3468/2, 3468/7, 3469/5, 3470/18 a na pozemkoch E-KN parc. č. 3192/100, 3193, 4424/202,3232/100, 3199/6, 3201, k. ú. Dúbravka.

Dátum vyvesenia: 08.11.2022
Dátum zvesenia: 24.11.2022
Dátum zverejnenia: 08.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00