27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Rozhodnutie - Stavba Axxence office - SU-17747/1611/2022/U-15/JB

ROZHODNUTIE
Stavba: „AXXENCE OFFICE“,
stavebné objekty:

SO 01 - Hlavný objekt-Administratívna budova
SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy
SO 03 - Prípojka elektriny,
SO 04 - Prípojka vody,
SO 05 - Splašková kanalizácia,
SO 06 - Dažďová kanalizácia,
SO 07 - Záhradné úpravy-zeleň,
SO 08 - Prípojka plynu

Dátum vyvesenia: 17.10.2022
Dátum zvesenia: 02.11.2022
Dátum zverejnenia: 17.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00