27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Rozhodnutie - stavebné úpravy bytu - Považanova 2 - SU-18093/2678/2022/S-20/St

ROZHODNUTIE
Stavba: stavebné úpravy bytu č. 6, 2. poschodie, Považanova 2, súpisné číslo 1856, v bytovom dome Považanova 2, 841 02 Bratislava na pozemku parcely registra „CKN“ parcelné číslo 1480, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 17.10.2022
Dátum zvesenia: 02.11.2022
Dátum zverejnenia: 17.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00