5. decembra 2023
Meniny má Oto

Rozhodnutie - stavebné úpravy - Pekníkova - SU-15306/2000/2022/S-17/St

Rozhodnutie
Stavba: stavebné úpravy bytu č. 49, 3. poschodie, Pekníkova 17, súpisné číslo 3121, v bytovom dome Pekníkova 13, 15, 17, 19, 841 01 Bratislava na pozemku parcely registra „CKN“ parcelné číslo 1401, 1402, 1403, 1404, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 07.09.2022
Dátum zvesenia: 23.09.2022
Dátum zverejnenia: 07.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 07.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00