5. decembra 2023
Meniny má Oto

Rozhodnutie - Stomatologická ambulancia - SU 17477/3061/2022 G 21 MF

ROZHODNUTIE – zmena v užívaní
Stavba: „Stomatologická ambulancia“ - nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu na ulici Martina Granca 46, súpisné číslo 3644, na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3448/205, 3448/206, 3448/207, 3448/246, 3448/247, 3448/249, 3448/251, 3448/252, 3448/253 k.ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 28.09.2022
Dátum zvesenia: 14.10.2022
Dátum zverejnenia: 28.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 28.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00