8. júna 2023
Meniny má Medard

Rozhodnutie - SÚ-22644/603/2022-DF

ROZHODNUTIE
Stavba: „Prestavba a prístavba rodinného domu“ na pozemkoch CKN parc. č. 393 a 394, k. ú. Dúbravka, Bratislava súpisné č. 2245

Dátum vyvesenia: 22.12.2022
Dátum zvesenia: 09.01.2023
Dátum zverejnenia: 22.12.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 24.12.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00