9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Rozhodnutie - Vodovodná prípojka a Elektrická prípojka NN - SU-10888/2484/2023/E-4/MV

ROZHODNUTIE
Stavba: „Vodovodná prípojka a Elektrická prípojka NN“, na pozemkoch CKN parc. č. 1625/7, 1710/3, k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 29.05.2023
Dátum zvesenia: 14.06.2023
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00