4. júna 2020
Meniny má Lenka

Stavebné povolenie 13094/2019

stavba: "Polyfunkčný komplex Čerešne 2"
objekty:
SO 39.1 Vnútorné komunikácie a spevnené plochy
SO 40 Spevnené plochy a dopravné značenie

SU-13094/175/K-5/2019/VL (558 kB)

Dátum vyvesenia: 08.08.2019
Dátum zvesenia: 26.08.2019

Dátum zverejnenia: 08.08.2019
Koniec zverejnenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00