3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Stavebné povolenie - Rodinný dom – Jantár 100/249 - SU-15721/2370/2023/A-4/MV

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavba: „Rodinný dom – Jantár 100/249“, na pozemkoch CKN parc. č. 996 a 995/1 k.ú. Dúbravka, Bratislava s prípojkou kanalizácie na pozemkoch CKN parc. č. 996, 995/1 a 998/1 k. ú. Dúbravka Bratislava, prípojkou NN na pozemkoch CKN parc. č. 981/1, 998/2 a 995/1 k.ú. Dúbravka Bratislava, dažďovou kanalizáciou na pozemku CKN parc. č. 996 k. ú. Dúbravka Bratislava a spevnenými plochami na pozemkoch CKN parc. č. 996, 995/1 k. ú. Dúbravka Bratislava,

Dátum vyvesenia: 23.08.2023
Dátum zvesenia: 08.09.2023
Dátum zverejnenia: 23.08.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 23.08.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00