9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Stavebné povolenie - SO 03 areálové komunikácie a spevnené plochy - SU 16069/3455/2023 MF

Stavebné povolenie
Stavba: „SO 03 areálové komunikácie a spevnené plochy“
Miesto stavby: na pozemkoch registra „C“ parcely 4231/11, 4231/14, 4231/16, 4231/17, 4231/20 katastrálne územie Dúbravka

Dátum vyvesenia: 24.8.2023
Dátum zvesenia: 8.9.2023
Dátum zverejnenia: 23.08.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 23.08.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00