5. marca 2021
Meniny má Fridrich

Vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia - oznámenie 1575

Stavba: „Rodinný dom“ na pozemkoch CKN parc. č. 3518/3, 3518/4 a 3518/8, k.ú. Dúbravka Bratislava

Dátum vyvesenia: 22.02.2021
Dátum zvesenia: 10.03.2021

Dátum zverejnenia: 22.02.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 22.02.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00