31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Výzva na doplnenie dokladov - stavebné úpravy Fedákova 30 - SÚ-4204/1648/2023/JB

Výzva na doplnenie dokladov
Stavba: stavebné úpravy v byte č. 18, 6. poschodie v bytovom dome Fedákova 30, 841 02 Bratislava, súpisné číslo 1941 na pozemku parcely registra CKN parc. č. 1329, 1330, 1331 k. ú. Dúbravka, Bratislava, bez príslušného povolenia stavebného úradu

Dátum vyvesenia: 07.03.2023
Dátum zvesenia: 23.03.2023
Dátum zverejnenia: 07.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 07.03.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00