9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia „Polyfunkčný dom Na lúke“ SO 01 - SO 12.2

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa §61 stavebného zákona
stavba: „Polyfunkčný dom Na lúke“
Objektová skladba stavby
SO 01 Príprava staveniska a stavby zariadenia staveniska
SO 02.1 Zabezpečenie stavebnej jamy
SO 02.2 Výkop stavebnej jamy
SO 03 Stavebný objekt — sekcie —
SO 04 Oporné steny
SO 05.1 Vodovodná prípojka z verejnej siete
SO 05.2 Vodomerná šachta
SO 05.3 Areálový vodovod
SO 07.3 Areálové NN rozvody
SO 07.4 Areálové osvetlenie
SO 08.1 Prípojka prevádzkovateľa káblovej siete
SO 10 Terénne asadové úpravy
SO 11.1 Stojiská kontajnerov
SO 12.1. Prípojka horúcovodu
SO 12.2 Odovzdávacia stanica

Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 02.06.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00